Álláshirdetés

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Deák F. utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény Pedagógiai Programja szerinti munkavégzés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, óvodapedagógus,
– Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
– szakmai önéletrajz, bizonyítvány másolatok, erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régebbi.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Deák F. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
– Elektronikus úton Csehné Németh Ilona részére a kisberigyongyszemovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok kiértékelése után a kiválasztott pályázók személyes interjúra történő behívása, a pályázók értesítése a döntésről e-mailben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16.