Bemutatkozás

A Gyöngyszem Óvoda

Székhelye: H-2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4.
Telefon: +3634354043
E-mail cím: titkarsag@kisberigyongyszemovi.hu
Óvodai csoportok száma: 7 csoport

Hánta Telephely

Telephely: H-2870 Hánta, Kossuth Lajos utca 53.
Telefon: +3634352336
E-mail: hanta@kisberigyongyszemovi.hu

Bölcsőde

Telephely: H-2870 Kisbér, Széchenyi utca 6/a
Telefon: +3634352336
E-mail: bolcsode@kisberigyongyszemovi.hu
Bölcsődei csoportok száma: 2

Óvodánk jellemői

Intézményünk a Gyöngyszem Óvoda a város minden részéről könnyen megközelíthető. Központi helyen a Műemlék együttes, a Park a Nagytó közvetlen közelében helyezkedik el.

Az elmúlt 10-15 évben több szerkezeti átalakulás történt. Jelenleg Kisbéren 7 csoport, Hántán 1 csoport van. A csoportokban 3-4éves, 4-5éves, 5-6-7éves, ill. 3-7-éves gyerekek járnak. Óvodánk, két épületben  működik. Tágas csoportszobákkal rendelkezünk. Jól felszerelt, szép tornaszobánk van. Sószoba áll a gyerekek rendelkezésére.

Udvarunk mai formája a nevelőtestület tudatos tervezése hatására alakult ki. Van szánkozódombunk, ivókutunk,  hogy a gyerekek a nyári melegben önállóan tudják használni.  Az udvari  játékainkat pályázati pénzből, valamint szülők magánszemélyek és vállalatok támogatásával fajátékokra cseréltük.

A hinták alá gumitéglák kerültek a gyerekek biztonsága érdekében.
KRESZ pályánk, aszfaltos labdapattogtató pályánk van. Úgy gondoljuk szép esztétikus környezetben, fogadhatjuk a gyerekeket.

A Gyöngyszem Óvoda gyermeklétszáma ideális, 24-25 fős csoportok vannak. Intézményünk egyetlen óvoda révén fogadja a város 3-7 éves korú gyermekeit.

Óvodánkban évek óta működik az óvónők által létrehozott báb-munkaközösség mely, igyekszik a gyerekeket rendszeres „Bábszínházi” élményekhez juttatni.

A védőnőkkel közösen „Családi Klubot” működtetünk, ahol a leendő óvodások és a szüleik ismerkedhetnek meg egymással és az óvodával. A szülők igényei alapján lehetőség van még óvodánkban hitoktatásra, angol-német nyelv oktatásra és a néptánccal való ismerkedésre.

Gyermekkép, óvodakép

Nevelésünk gyermekközpontú – a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Számunkra a gyermekközpontú nevelés az, hogy a gyermekre figyelünk, a gyermek igényeit szem előtt tartjuk, rugalmas, nyitott, érzelmekben gazdag pedagógiai stílust követünk. Óvodánk 1998-ban volt 90 éves, ekkor vettük fel a „Gyöngyszem Óvoda” nevet. Minden gyermekünk ”gyöngyszem” óvjuk, védjük és neveljük. Érvényesül a tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés, mely minden egyes gyermekünknek jár.

Alapelveink:

Nevelőtestületünk meggyőződése, hogy az óvodáskorú gyerek életkori sajátosságaiból fakadóan kiszolgáltatott, és mint fejlődő személyiség, különös védelem illeti meg.

Nevelőmunkánk során segítjük a gyermeki személyiség fejlődését, egyéni képességeinek kibontakozását, életkori sajátosságainak figyelembevételével.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben óvodánk kiegészítő szerepet vállal.

A csoport szervezésénél figyelembe vesszük, hogy legyen tiszta kicsi, középső, nagycsoport. Vegyes összetételű csoportokat is szervezünk- ennek meghatározó elve a szülői igény,óvónő szabad választása, és a testvérpárok egy csoportban való elhelyezése.

Alapítványunk
Neve: “Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért”
Székhelye: 2870 Kisbér, Deák F. u. 4.

Az alapítvány célja:
Az óvodai neveléshez, oktatáshoz szükséges taneszközök beszerzése, az ellátottság bővítése, fejlesztése.

Az óvodai programok támogatása, egyes rendezvények, kirándulások költségeihez hozzájárulás.
A nagycsoportosoknak minden évben színházbérletet és úszásoktatáshoz hozzájárulást kapnak.

Hátrányos helyzetű és nehezen kezelhető gyermekek felzárkóztatásának támogatása.
Bankszámlánkra a Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél /Kisbér, Kossuth L. u. 14. sz/ 62900050-15503482 pénzforgalmi jelzőszámra lehet támogatást befizetni. Alapítványunk közhasznú így a befizetett támogatásról bizonylatot tudunk adni.

Adószámunk: 18608940-1-11, melyre fogadjuk a személyi jövedelemadó 1%-át.

Csőréné Ladányi Edit
intézményvezető