Bemutatkozás

A Gyöngyszem Óvoda

Székhelye: H-2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4.
Telefon: +3634354043
E-mail cím: titkarsag@kisberigyongyszemovi.hu
Óvodai csoportok száma: 7 csoport

Hánta Telephely

Telephely: H-2870 Hánta, Kossuth Lajos utca 53.
Telefon: +3634352336
E-mail: hanta@kisberigyongyszemovi.hu

Bölcsőde

Telephely: H-2870 Kisbér, Széchenyi utca 6/a
Telefon: +3634352336
E-mail: bolcsode@kisberigyongyszemovi.hu
Bölcsődei csoportok száma: 2

Intézményvezető: Csehné Németh Ilona

Intézményvezető helyettes: Morvai Attila Zoltánné

Óvodatitkár: Szalai Lívia

A Kisbéri Gyöngyszem Óvoda bemutatása
A Kisbéri Gyöngyszem Óvoda minden gyermeke egy „gyöngyszem”. Védjük, óvjuk, „csiszoljuk” gyöngyszemeinket, hogy legszebb fényükben ragyoghassanak.

A Kisbéri Gyöngyszem Óvoda minden dolgozója fontosnak tartja, hogy a szülőkkel és a többi partnerével együttműködve a 3-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését elősegítse. Gyermekeinket (óvodásainkat) szeretetteljes, bensőséges, pozitív példát nyújtó környezetben neveljük, mely biztosítja a testi, lelki harmóniát.
Hittel valljuk, hogy az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenysége a játék. A gyermek személyiség fejlesztésének egyik alapja környezetünk, városunk természeti szépségének megismerése, a városhoz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, melynek során biztosítjuk a közvetlen tapasztalatszerzést, az értékek tiszteletére, védelmére nevelést.
Óvodánk kiemelt nevelési célja az egészséges életmódra nevelés. A mindennapi élet megszervezésénél, a tevékenységi formák megtervezésénél ennek megvalósítását tartjuk szem előtt.

Fontos szempont, hogy a gyerekek biztonságot nyújtó környezetben éljenek. Ennek mind a személyi, mind a tárgyi feltételei biztosítottak.

Az óvodai tevékenységi formák megtervezésénél a „Külső világ tevékeny megismerése” köré csoportosítjuk témaköreinket. Minden témát élménynyújtással, tapasztalatszerzéssel, érzelmi ráhatással közelítünk meg.

„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti.
Amit lát is, már inkább megjegyzi.
De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz,
Az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”

1993-ban szerveződött a Családi Klub óvodánkban, mely azóta is nagy népszerűségnek örvend. Azzal a céllal jött létre, hogy a kisbéri kisgyermekes családoknak legyen alkalmuk egymással találkozni, ismerkedni. A Klub-foglalkozásokon az apróságok szüleik, testvéreik megnyugtató jelenléte mellett próbálhatják „nyitogatni szárnyacskájukat”, megtapasztalni a számukra ismeretlen emberekhez, gyermekekhez, helyzetekhez való alkalmazkodást. Megismerkedhetnek az óvodával, megtapasztalhatják, hogy az óvónéni is játszik velük. Ezeken kívül a kísérőik minden alkalommal készíthetnek óvodapedagógus vezetésével valamilyen kézműves apróságot.

Már 1998 novembere óta működik óvodánkban bábmunkaközösség. E munkaközösség kettő fontos célt szem előtt tartva jött létre. Elsődleges célja az volt, hogy irodalmi élményhez juttassák a gyermekeket. Másodlagos célként a nevelőtestület összefogását segítette elő. Bábelőadások mellett élőszereplős előadásokat is szerveztünk (Felnőtt bál, Szent György nap).

2011-ben Környezet munkaközösség alakult. Az óvodai környezeti nevelés alapozó jellegű. Meghatározó szerepet játszik a gyermek környezeti kultúrájának alakításában. Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy ökológiai szemlélettel, egészséges, környezettudatos életmóddal, nevelőmunkával követendő mintát közvetítsen. A fenntarthatóság jegyében olyan kompetenciák megalapozására, elkötelezettség kialakítására törekszünk, amelynek eredményeképpen természetessé válik a felnövekvő nemzedékben a tudatos környezetvédelem.

2011-ben pályáztunk először a Zöld óvoda cím elnyerésére, amit két ízben is megújítottunk 2014-ben és 2017-ben.
A környezeti nevelés munkaközösség munkájának megkoronázása az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése volt 2019. decemberében.

Hátrányos helyzetű és nehezen kezelhető gyermekek felzárkóztatásának támogatása.

  • Bankszámlákat a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet vezeti
  • H-2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14.
  • Bankszámlaszám: 62900050-15503482 pénzforgalmi jelzőszámra lehet támogatást befizetni. Alapítványunk közhasznú így a befizetett támogatásról bizonylatot tudunk adni.

Adószámunk: 18608940-1-11, melyre fogadjuk a személyi jövedelemadó 1%-át.

Csehné Németh Ilona
intézményvezető