Bölcsődei felvételi kérelem

Kérelem kitöltése online

A bölcsődei felvételhez szükséges:

  • mindkét szülő munkáltatói igazolása, vagy a felvételt kezdeményező javaslata (védőnő, házi gyermekorvos, családgondozó, gyermekjóléti szolgálat, szakértői bizottság stb.)
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek TAJ kártyája
  • gyermek és a szülők lakcímkártyája
  • gyermekegészségügyi könyv, oltási könyv
  • a házi gyermekorvos igazolása a gyermek egészségére vonatkozóan

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde a felvételi kérelemben megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (GDPR) 6 cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli.