Pályázati felhívás – Óvodavezető

Kisbér Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Kisbér Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejú közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisbér Város Önkormányzata fenntartó által múködtetett Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsöde színvonalas, szakszerú és törvényes múködtetése a szakmai jogszabályok figyelembe vételével. Takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény müködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B S (2) bekezdés előírásainak megfelelően vezetői beosztás ellátására szóló vezetői megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetö.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, föiskolai szintú óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetói szakképzettség az Nkt. 67. S rendelkezései szerint,  pedagógus munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Részletes szakmai önéletrajz. Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai és vezetöi program, iskolai végzettséget valamint szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, a legalább 5 éves gyakorlat, szakmai tapasztalat igazolása, 3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi Bizonyítvány

eredeti példánya, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatában foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31 .

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kisbér Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖHl/727-7/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezetö.

Elektronikus úton Békásiné Kilián Noémi részére a penzugy8@kisber.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Békásiné Kilián Noémi, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást és véleményezést követően. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus IO.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.kisber.hu – 2020. május 29.
    • Oktatási és Kulturális Közlöny – 2020. május 29.

   munkáltatóval kapcsolatban  további információt a www.kisberigyongyszemovi.hu honlapon szerezhet.